data-awssuidacr="EljQJOe7bgOkHKTzesE4un7TRBF4Ft8P"> -->
ثبت نام در سجام

سجام یک سامانه زیر ساختی در بازار سرمایه، با هدف یکپارچه سازی اطلاعات مشتریان میباشد. این سامانه برای ثبت‌نام اولیه تمامی سرمایه‌گذاران حقیقی، حقوقی، ایرانی و خارجی در بازار سرمایه استفاده می‌شود.

طبق قوانین و مقررات هرگونه خدمات‌دهی به مشتریان در بازار سرمایه منوط به شناسایی و ثبت اطلاعات اشخاص است وثبت‌نام در سجام یک‌بار برای همیشه و یک‌بار برای کلیه ارکان بازارخواهد بود که در بازار سرمایه اقدام به ارائه خدمات می‌کنند. ثبت‌نام‌کنندگان پس از احراز هویت، از ارائه اطلاعات مجدد و مکرر در بازار سرمایه بی‌نیاز می‌شوند و با یک‌بار ثبت‌نام به کلیه خدمات بازار سرمایه ایران دسترسی خواهند داشت.

برای ثبت نام در سامانه سجام ابتدا لازم است تا یک ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه مربوط به آن توسط متقاضی انجام شود که در نهایت و در صورت موفقیت آمیز بودن ثبت نام یک کد پیگیری به شماره تلفن ثبت شده در هنگام ثبت نام ظرف 24 ساعت ارسال می گردد .

در صورت لزوم به ثبت نام، پیگیری ثبت نام یا ویرایش اطلاعات هویتی، بانکی و یا شغلی از هر یک از مسیرهای معرفی شده اقدام نمایید:

ورود به سامانه ثبت نام در سجام ویرایش در سامانه سجام پیگیری پرونده سجام فایل راهنمای ثبت نام سجام